Spørreundersøkelse

Hvilket prosjekt skal jeg prioritere?Jeg liker å vite hva andre folk ønsker mest, derfor kan du svare på hva som bør være 1.pri i din mening!